Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Om Integra

Automatisering er navet i en bærekraftig og sikker fremtid.

Våre medlemmer

Integra er NHOs bransjeforening for automatisering og digitalisering, tilknyttet landsforeningen NHO Elektro. Medlemsbedriftene leverer automatiseringsløsninger og teknisk integrasjon til bygninger, veianlegg og tuneller, til industri og vann- og avløpsanlegg og til smarte byer og samfunn. Integra har ca 100 medlemsbedrifter.

Integra jobber næringspolitisk for gode rammevilkår for medlemmene, og for å synliggjøre verdien av medlemmenes tjenester i markedet. Integra bidrar til å utvikle markedet ved å arrangere møteplasser for hele verdikjeden – kundene, rådgivere og leverandørene. I tillegg bidrar vi til å utvikle standarder i regi av Standard Norge, som verktøy for gode anskaffelser og prosesser.

Gjennom tilknytningen til NHO Elektro får Integras medlemmer tilgang til rådgivere innen jus, entrepriserett, arbeidsgiver forhold og teknikk/ regelverk. Medlemmene får også tilgang til markedsledende fordelsordninger innen forsikring, bilhold, abonnementer osv. Se nhoelektro.no