HR – Human Resources

HR-modulen gir bedriften mulighet til å ivareta god personaladministrasjon og er basert på norsk lovverk. HR inneholder modul for ferie, sykefravær og permisjoner.

Gjennom Integrator-appen kan de ansatte søke om ferie og permisjoner, samt registrere sykefravær. Dette sikrer god kommunikasjon med nærmeste leder som enkelt kan godkjenne eller avslå søknader, og ha oversikt over den enkelte ansattes ferie, sykefravær og permisjoner.

Med Integrator blir HR enklere!

Kjøp HR

Les om våre lisensavgifter og hvordan du oppretter brukernavn og passord.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.