Siste versjon 7.8

Les mer om Febdok versjon 7

Versjon 7.6

Utgitt 15. januar 2024

Rettelser og mindre nyheter: 

  • Spenningsfall nedstrøms BTS 
  • Utskrift av verninnstillinger og selektivitet ved scenario 
  • Spenningsomsetning for oppstrøms fordelinger fra nedstrøms trafo og generator 
  • Lagt til 2 desimaler for egendefinert tid ved hendelsesenergi
  • Forankoblet vern til UPS uten statisk switch og sjekk av utgangskabel
  • Beregning av Ijf ved parallelle kabler
  • Mulighet for å beregne spenningsfall med aktuell ledertemperatur