Siste versjon 7.8

Les mer om Febdok versjon 7

Versjon 7.3

Utgitt 02. oktober 2023

Rettelser og mindre nyheter: 

  • Feilstrømmer i kurs til generator i noen spesifikke scenario 
  • Valg for om ny Icm-sjekk skal foretas i eksisterende anlegg (Vi anbefaler på det sterkeste at denne tas i bruk) 
  • Felles metode for å beregne Ikpeak 
  • Mindre rettelser for spenningsfall 
  • Åpnet for verdi over 5 % for ek, er, ez 
  • Visning av bryteevne på detaljert kursfortegnelse 
  • Jordfeilstrøm i noen tilfeller med tanke på SRC 
  • Dimensjonerende feilstrøm ved bruk av jordfeilbryter 
  • Scenarioer ved bruk av CTS nedstrøms UPS