Siste versjon 7.8

Les mer om Febdok versjon 7

Versjon 6.0.196

Utgitt 24. mars 2020

Nyheter

  • Implementert metode for å benytte selektivitetstabeller avhengig av vernets innstilte verdi. 

Rettelser

  • Visning av utløsetid for spesielle kombinasjoner av smeltevern og kortslutningsstrøm i generatorforskynte anlegg. 
  • Refresh av belastningsstrøm i kurser til distribuert belastning. Påvirket verdi som ble brukt til å beregne spenningsfall. 
  • Fjernet mulighet for å lime inn kurs uten vern nedstrøms UPS-fordeling. Melding vises ved forsøk på innliming.  
  • Oppdatert versjonsdato for SIMOCODE. Ble i spesielle kombinasjoner forvekslet med 3TR. Vi anbefaler å benytte funksjonen “Oppdater registre i anlegget”.  
  • Åpning av anlegg med parallelle kabler og vern i hver leder der nedstrøms generator forskyner anlegget. 
  • Feil med sjekklister er løst. 

Se egen versjonslogg for medfølgende database på denne siden.