Siste versjon 7.8

Les mer om Febdok versjon 7

Unikt og effektivt verktøy

Prosjektarbeid

Visste du at Febdok har dokumentert elanlegg i over 30 år? Febdok er et effektivt beregnings- og dokumentasjonsverktøy som sørger for at elektriske installasjoner er dimensjonert i henhold til gjeldende regelverk.

Etablert i 1991
Febdok ble etablert så langt tilbake som i 1991. Nå som den gang sørger programmet for å utføre nødvendige beregninger og analyser, slik at den elektriske installasjonen utføres på forsvarlig vis. En elektrisk installasjon har gjennomgått en formidabel utvikling på 30 år og blitt adskillig mer kompleks med årene. Febdok har ikke bare fulgt denne utviklingen, men på mange områder ligget i forkant av utviklingen for å ivareta et høyt sikkerhetsnivå og krav innenfor spesielle områder.

Effektivt beregnings- og dokumentasjonsverktøy
Oljebransjen er et godt eksempel på dette. Det er allment kjent at sikkerhetskravene i en oljeinstallasjon er omfattende og særdeles høye. At en rekke selskap setter som krav at beregninger er utført med Febdok sier sitt om programmets styrke.

Et moderne elanlegg – enten det er et avansert anlegg for industrien eller en enkel garasje – har i dag et vell av krav som må oppfylles for at sikkerheten for både mennesker og utstyr blir ivaretatt. Uansett anlegg er det effektivt å kunne gjøre beregninger i forkant, ha gode arbeidsbeskrivelser underveis og en fullgod dokumentasjon når anlegget er ferdig. Febdok gir deg det i et og samme verktøy. Her er Febdok et effektivt hjelpemiddel. Arbeidet som gjøres i Febdok systematiseres for ulike faser i prosessen og genererer til slutt nødvendig dokumentasjon, effektivt og ryddig tilrettelagt for ulike parters dokumentasjonskrav.

Programmet kan med stor fordel også benyttes i de mindre komplekse prosjektene, eksempelvis leilighetsbygg og om så kun en liten hytte. De fleste boenheter er jo relativt like med kursopplegg til komfyr, kjøleskap, vaskemaskin, lys, varme, osv. Ved å opprette maler i Febdok kan du effektivt gjøre beregninger og samtidig få nyttig dokumentasjon, slik som kursfortegnelse og samsvarserklæring.

Ved videreutvikling av funksjoner har vi et gjennomgående fokus på at nyhetene skal være til nytte for flest mulig av programmets brukere. Oppdateringene vi nå utvikler vil blant annet gjøre det mulig å eksportere innhold til .csv (Excel), erstatte flere forekomster av samme produkt og legge til rette for å beregne installasjoner i ulike scenario. Du kan lese mer om detaljene utover våren via våre nettsider www.febdok.no

Prøv Febdok kostnadsfritt i 45 dager her

Webinarer 

Denne våren har vi tilrettelagt to ulike webinarer som gir deg en grunnleggende opplæring i bruk av Febdok. Velg det som passer deg;

Febdok grunnleggende over 3 dager
Her er det avsatt god tid til oppgaveløsning og diskusjon. Etter dette webinaret skal du kunne bruke Febdok til å utføre beregninger og dokumentasjon av elektriske anlegg i henhold til fel og NEK 400 innenfor eksempelvis bolig, veilys og selektivitet.

Introduksjon til Febdok
Består av 3 del-webinarer, hvert på 4 timer (fordelt på 3 dager). Dette webinaret gir en innføring i programmet, men går ikke like mye i dybden som Febdok grunnleggende gjør. Det er heller ikke satt av tid til oppgaveløsning og diskusjon, men spørsmål stilt under webinaret gjennomgås i siste del.
Les mer og meld deg på webinarene her