Kunnskapsløftet 2024

NEK 700 // IT-sikkerhet // Kunstig intelligens // Bærekraft

Kompetanseprogram

Et kompetanseprogram består av mer enn bare ett og ett enkelt kurs, og benytter en kombinasjon av Elflix og Teams som plattform. Kompetanseprogrammet er sammensatt av 2 til 4 kurs i Elflix i et spesifikt tema, i tillegg til digitale samlinger på Teams med en fagekspert i det aktuelle temaet. Fageksperten følger deg gjennom hele kompetanseprogrammet og leder Teamsmøtene.