Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Smarte hjem og velferdsteknologi

Smarthus er et bredt begrep som mange leverandører bruker. Enkelt fortalt handler det om å sette sammen elektroniske komponenter i et system som automatisk styrer de tekniske funksjonene i hjemmet ditt etter ønske og behov.

Det kan for eksempel være automatisk styring av lys og varme tilpasset tid og anledning, eller varsling når barn kommer hjem fra skolen. Listen over de forskjellige mulighetene er lang. Du kan selv velge forskjellige innstillinger av lys og temperatur i forskjellige rom, og du kan selvfølgelig tilpasse temperaturen i rommet, og derved strømforbruket etter behov. I tillegg kan du få varsler eller alarmer dersom noe er unormalt, som for eksempel åpne dører eller vinduer, eller for lav temperatur.

Det smarte huset styrer seg selv etter forhåndsprogrammerte valg, for eksempel tid på døgnet eller når du er hjemme eller ute. Smarthusteknologi gjør det også mulig å styre hjemmet via en app. Med den kan du fjernbetjene lys og varme etter eget ønske. Eller du kan låse opp døren via appen hvis noen trenger å komme inn. De elektriske lastene styres via en styringsenhet i sikringsskapet, som igjen kommuniserer med trådløse sensorer og apparater i boligen. Et smart hus vil gi økt sikkerhet og komfort, og samtidig redusere energiforbruket. Derved sparer du tid og penger.

Smarte hus og velferdsteknologi kan også bidra til økt trygghet og sikkerhet for personer med nedsatt funksjon. Levealderen er på vei oppover og de fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. En mer komfortabel, trygg og lettvint hverdag gjør at eldre mennesker kan bli boende lengere hjemme og klare seg selv. Teknologien kan varsle eller sende alarmer dersom noe unormalt eller farlige skjer. Smarte hus gir trygghet for den enkelte, men også for omsorgspersonell og pårørende. 

Smarte hus har endelig blitt tilgjengelig for alle, også prismessig. NHO Elektro og Integras medlemsbedrifter leverer fremtidsrettede og innovative smarthusløsninger og tjenester.