Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Samferdsel

Det skjer en voldsom utvikling i transportsektoren, og den går fort. Målet er en utslippsfri, fleksibel og sikker transportsektor, og ny teknologi og nye tjenester rulles ut. Elektrifisering og digitalisering. Selvkjørende biler og mobilitet som en tjeneste (MaS). Utslippsfri og trygg.

Ny teknologi og intelligente transportsystemer (ITS) kan bidra til en trygg og effektiv trafikkavvikling på veien mot en utslippsfri og autonom transportsektor. Styringssystem og digitale tjenester på vei, i tunneler og i kommunikasjonen mellom biler, vei og omgivelsen blir en viktig brikke. Integras medlemsbedrifter har kompetansen og løsningene.