Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Norsk industri må være effektiv og konkurransedyktig for å hevde seg i sterk internasjonal konkurranse. Helautomatiske produksjonsprosesser, roboter og digitalisering er svaret. I tillegg tar flere industribedrifter i bruk 3D printing og tjenester knyttet til "stordata". Det vil gi grunnlag for effektiv og konkurransedyktig produksjon, som gir nye tjenester og nye arbeidsplassene i Norge. Integras medlemsbedrifter har kompetansen og løsningene.

Integra har utviklet en Lønnsomhetskalkulator som kan benyttes for å beregne lønnsomheten i investeringer. Derved får kundene hjelp til å prioritere de mest lønnsomme investeringene. Lenke til lønnsomhetskalkulatoren

Faktahefte FoU

Faktaheftet synliggjør hvilke fordeler strategisk satsing på forskning og utvikling (FoU) kan gi bedrifter.