Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Bygninger

De tekniske fagene utgjør over 50 % av kontraktsvolumet i nye bygninger, og automasjonsleverandørene skal sy det hele sammen og få bygget til å virke. De må tidlig inn i planleggingsfasen, før de viktige valgene gjøres og løsningene bestemmes. Det vil redusere antall feil og bidra til at bedre løsninger blir valgt. Til syvende og sist vil kunden få overlevert et bygg som virker når de flytter inn.

Smarte byer og samfunn er gode og bærekraftige områder det er godt å leve, arbeide og bo i. Integras medlemmer leverer automatisering og digitale løsninger som er nødvendig for å utvikle smarte byer og samfunn. Vi bidrar til bærekraftige bygninger med godt inneklima, og som ikke bruker mer energi enn nødvendig. De tekniske systemer virker sammen – lys, ventilasjon, varme og kjøling står på bare når det er behov for det. I tillegg bidrar bransjen med gode driftsløsninger som gir god oversikt over status, energibruk, alarmer, samt planlagt og preventivt vedlikehold.

ITB står for integrerte tekniske bygningsinstallasjoner, og står sentralt i alle leveranser. Alle tekniske systemer skal sys sammen og kommunisere med et felles topp-system. Integras medlemsbedrifter har den spisskompetansen som er nødvendig for å sikre funksjonelle og bærekraftige bygninger.

Les mer om ITB.

ITB Brukerforum

Delta på ITB Brukerforum. Arrangeres flere steder i landet.