Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

ITB Brukerforum på Bygglarm

Publisert

Fra ITB Brukerforum på Bygglarm 2024.

Bygglarm i Molde er kommet for å bli, imponerende program og helhet. Bedre år for år, akkurat slik en festival skal være. Alltid i bevegelse, aldri ferdig utlært eller komplett. Går det an å bruke festivalen som en innovasjonsarena for BAE- næringen? Selvfølgelig, det har allerede Bygglarm vist. I år er også byen koblet på i form av et lite byutviklingsspor.

Byggene er en viktig del av byen, og for at byggene skal bli bærekraftig, må de spille på lag, applauderer derfor en videreføring av dette sporet. Referert til vår artikkel «Vi trenger mer innovasjon i BAE- næringen» nylig, trenger vi både møteplasser og laboratorier. 

ITB Brukerforum på Bygglarm
Første dag av festivalen arrangerte vi ITB Brukerforum som en del av det offisielle programmet, dette som kjent i regi av Integra og Grønn Byggallianse. Sammen med festivalen satt vi innovasjon i BAE på agendaen. I tillegg til innlegg ble det avsatt tid til å bli bedre kjent, samt snakke sammen om bransjens utfordringer og muligheter knyttet til innovasjon. Vi skal jobbe videre med temaet, min «kladdebok» er full, men noen hovedfunn fra workshop har vi lovet oppsummert i ITB aktuelt i etterkant. 

Handle, ikke bare prate
Vi har som bransje langt på vei det vi trenger for å handle, men likevel fortsetter vi som før. Det er selvfølgelig flere årsaker til det, og mye skyldes nok manglende bevissthet, kompetanse og incitamenter. I korona ble vi tvunget, og da responderte vi. Hva nå? Incitamentene henger sammen med gjennomførings- og forretningsmodeller. For mange av våre prosjekter blir fortsatt gjennomført med modeller som ikke incentiverer innovasjon, nødvendig for et bærekraftig resultat. (et bærekraftig resultat er ikke statisk, men dynamisk, og fordrer derfor innovasjon) Dette var også temaet for byggfloken 2.0 ledet an av Statsbygg og Æra i sin tid, hvor vi jobbet etter 3 spor; «Kommersielt samarbeid», «proptech for bærekraft» og «design for ombruk». Det var vanskelig å få bransjen til å slutte opp om dette arbeidet, men noen aktører fikk vi koblet på. I Oslo og de største byene ser vi flere tegn på at samspill blir benyttet som gjennomføringsmodell, mens i byer som Molde, er det fortsatt en tradisjonell totalentreprise som er mest benyttet. Selv om bankene også har bærekraft på sin agenda, anbefaler de BAE- næringen gjennomføring som totalentreprise, først og fremst for å redusere risiko for bestiller. Innovasjon derimot krever at vi tar risiko, og så klart håndtering av denne. Vi skulle gjerne hatt en ambisiøs rehab. TEK, men venter ikke på denne, det er mer enn nok å ta tak i uavhengig. Vi vet hvor vi skal, kravene ligger der allerede. 

Strekk i laget
Bransjen er sammensatt, og mange av de største prosjektene foregår naturlig nok i de største byene. Vi trenger derfor arenaer som Bygglarm, hvor vi deler læring og erfaringer fra konkrete prosjekter. Bygglarm er en slik stasjonær møteplass, mens ITB Brukerforum er mobil, vi reiser fra by til ny, nettopp for å sikre mest mulig felles kompetansefront. En del av deltagerne representerer selskaper som er landsdekkende, og her skjer det et arbeid parallelt i det enkelte selskap gjennom ulike kompetansenettverk etc. Vi som er rundt ser hvordan budskapet blir mottatt, og her må vil vel kunne si at Molde er langt fremme.

Digitalisering, KI, data og SoMe
Bransjen har mange dinosaurer med sine kjepphester opparbeidet gjennom år i bransjen. Disse erfarne medarbeiderne representerer erfaring vi trenger, men samtidig må vi være bevisst hvilke muligheter til effektivisering, prosessforbedring og bærekraft vi går glipp av om vi ikke slipper til, eller drar nytte av de yngres kompetanse og mindset. Innovasjon er unntaksvis koblet mot antall års erfaring etter endt skolegang, som fortsatt styrer mange av innkjøpene som gir selskapene posisjon i viktige prosjekter. Vi trenger innovasjonskompetanse og ledelses- og innovasjonskultur må utvikles, både internt i bransjens selskaper, og deres prosjekter. 

Vi klarer ikke å strukturere data som bransje, og da blir det fortsatt siloer med begrensede muligheter for algoritmene til å gjøre flere oppgaver for oss. Consigli, Spacio, Findable, Energy Control, Parallelo etter spacemaker mfl. viser vei, mens vi andre må slippe de til å våre prosjekter. Det er på den måten vi får trenet algoritmene som gjør tjenestene bedre, og kan erstatte flere oppgaver. «Mennesker og maskin i samarbeid». Stor Oslo Eiendom er en av flere eiendomsselskaper som slipper til eiendomsteknologi og gir de et marked og prosjekter for å utvikle tjenester og startups. Bransjen må bruke SoMe til deling og læring på tvers, ikke kun som heiarop internt «eksternt».

Er vi mange nok som vil, får vi det til!
Avslutningsvis vil vi berømme gjengen bak Bygglarm, som er voksende, her setter dere Molde betydelig på kartet. Vi kommer gjerne på besøk igjen. Takk for oss! Kos dere med ølfestivalen som strategisk er koblet på Bygglarm, heia heia.