Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

DFØ: Nye krav til vekting av klima og miljø

Publisert

DFØ - Direktoratet for forvaltning og økonomistyring lanserer ny veileder - Nye krav til vekting av klima og miljø: hva betyr det for energieffektivisering i BAE-anskaffelser?

Fra DFØs frokostmøte 29.mai -  Last ned presentasjonen som veileder kommunene med en god måte å stille krav til effekt på:  målet er å redusere samtidig effektbehov, med lastreduksjon, lastflytting egenproduksjon og energilaging.

Lansering av ny veileder om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser (vimeo.com)

Webinar energieffektivisering.pdf