Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

300 mill til energitiltak i kommunale boliger

Publisert

Husbanken gir 300 mill til energitiltak i kommunale boliger. Kommuner må stå som søkere. Åpent for søknader nå – først til mølla!

Årets ramme er på 300 millioner kroner. Viktige endringer i 2024:

 • Husbanken fordeler to tredjedeler av den tilgjengelege rammen til kommunalt eide utleiebosteder
 • Utbetalt tilskudd kan ikke overstige 50 prosent av de faktiske kostnadene av tiltakene
 • Kommunar som får tilsagn om tilskudd i 2024, skal normalt ferdigstille tiltakene slik at tilskuddet kan bli utbetalt innen et år fra tilsagnet er gitt.

Hva kan man få tilskudd til?

Tilskuddet skal gå til tiltak som reduserer behov for kjøpt energi og til tiltak som produserer egen, fornybar energi.

Kommunen kan få tilskudd til disse tiltakene:

 • Etterisolering av ytterveggar
 • Etterisolering av yttertak/kaldt loft
 • Utskifting av vindauge
 • Termisk isolering av røyr og deler i varmesentral
 • Varmepumpe væske-vatn
 • Varmepumpe luft-vatn
 • Solvarmekollektor
 • Solceller
 • Biokjel for fast brensel

Les mer på Husbanken.