Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Integra styre valgt på årsmøtet

Integra styret 2023-2024. Foto: Sørlie Media.

På Integras årsmøte 23. mai på Rebel ble nytt styre valgt. Vidar Låte, Aventi Technology ble gjenvalgt som styreleder og to nye styremedlemmer ble valgt inn.

På den faste agendaen på årsmøtet stod valg av nytt styre. 7 styremedlemmer fortsetter og to nye kom inn. Nye i Integra-styret er Jill Klausen fra JM Hansen i Tromsø. Hun erstatter Nina Hansen fra samme bedrift som nå går inn i Nelfos hovedstyre. I tillegg kommer Kjetil Hverven Hansen fra SAAS Prosjekt inn i styret.

 

Disse fortsetter i styret: 

 • Vidar Låte, styreleder - Aventi Technology 
 • Randi Mogerhagen, nestleder - Schneider Electric 
 • Thomas Nohre - Siemens 
 • Roar Ramby Johannesen - GK 
 • Jo Jessen - Instell 
 • Karl Renaas - Caverion 
 • Andreas Larsen - Nordkontakt 

Nye inn i Integra styret: 

 • Jill Klausen - JM Hansen 
 • Kjetil Hverven Hansen - SAAS Prosjekt 

Jill Klausen og Kjetil Hverven Hansen. Foto: Sørlie Media 

Følgende kriterier er lagt til vekt for valgkomiteens arbeid: 

 • Bredde i kompetanse/erfaring hos kandidatene
 • Bredde i automasjonsmarkedet – marked, løsninger og faglig
 • Geografi
 •  Styret skal representere hele bransjen – større og mindre
   virksomheter og begge kjønn
 •  Sikre kontinuitet i styrets arbeid