Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Ny etter- og videreutdanning i bygningsautomatisering ved Fagskolen i Oslo

Les mer om den nye fagskoleutdanningen som er et samarbeide mellom Integra og Fagskolen Oslo.

Automatiseringsbransjen trenger fagfolk
Vi lever våre liv i bolig og bygninger. Derfor må vi sikre gode og trygge bygninger med godt inneklima og lavest mulig klimafotavtrykk. Tekniske systemer, måling og datainnhenting gjør det mulig å styre inneklima, adgangs- og brannsystemer automatisk. Automatiseringsbransjen trenger flere kompetente fagfolk til å designe, programmere og sette i drift automatiseringsanlegg i bygninger. Nå utvikler Fagskole Oslo en ny etter- og videreutdanning i bygningsautomatisering.

Utdanningen er tilpasset arbeidstagere i full jobb, og undervisningen blir i hovedsak nettbasert, og til sammen 15 studiepoeng. Det vil være mulig å velge enkeltmoduler etter behov og ønske.

Målgruppen er alle med interesse for teknologi og bærekraftige bygg, og som ønsker å utvide sin kompetanse på IT og bygningsautomatisering. Utdanningen vil tilpasses personer med fagutdanning og relevant erfaring, fagskole- og bachelor-kandidater. Følg med på fagskolenoslo.no

Utdanningen har kommet i stand gjennom et samarbeid mellom Fagskolen Oslo og bransjeforeningen Integra.

For mer informasjon om utdanningen - ta kontakt med: anne.k.lervik@osloskolen.no

Om Integra
Integra er bransjeforeningen for automatisering og digitalisering i Nelfo, tilknyttet NHO. Medlemsbedriftene levere avansert teknologi som bidrar til trygg og effektiv drift på mange samfunnsområder, blant annet i bygninger.

Om Fagskolen Oslo 
Fagskolen Oslo er høyere yrkesfaglig utdanning som tilbyr fremtidsrettede utdanninger som utvikles i samarbeid med nærings- og arbeidsliv. Fagskolen har ca 1000 studenter. Våre utdanninger gir både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. Vi er spesialister innen digital samhandling og aktiv læring. Kompetente fagfolk er avgjørende for at Norge skal nå sine ambisiøse klimamål. Våre studier bygger på prinsippet grønn kompetanse, ny teknologi, bærekraft og entreprenørskap.