Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Hva er Integra-bedriftenes kunder opptatt av?

Digitaliseringen skyter fart i alle deler av samfunnet. Vi påvirkes daglig av nye begreper og teknologier, både privat og i arbeidslivet. Hvordan skal kundene til Integras medlemsbedrifter forholde seg til alt det nye som kommer og dra nytte av det

Integra inviterte i november til møte med bransjens viktigste kundegrupper for å høre deres tanker om hvordan utviklingen oppleves, og hvilke muligheter og utfordringer de ser for sine virksomheter de kommende 5- 10 årene. Sentrale personer fra forskjellige sektorer deltok i møtet og utvekslet erfaringer.

Forventinger til automatiseringsbransjen
- Møtet gav oss viktig innsikt i hva kundene er opptatt av og hvilke forventninger de har til automatiseringsbransjen, sier styreleder i Integra, Tom Christiansen fra Siemens. - Synet på ny teknologi varierer i hele bredden, fra de som ønsker å ligge i front teknologisk, til andre som ønsker seg velprøvd teknologi. Dette må medlemsbedriftene være oppmerksomme på i dialogen med markedet.

Tenk sluttbrukere
- Andre fellesnevnere som går igjen er kundenes fokus på sine kunder, det vil si sluttbrukerne og deres behov. Stadig flere bestillere er også opptatt av åpne løsninger og at systemene virker på tvers av teknologi og leverandør, sier Christiansen. Ikke minst må leverandørene og bransjen forstå utfordringene i drift og optimalisering av den.

Integras styre fikk mange gode innspill i møtet, som man tar med seg når planene for neste års møter fastsettes.Medlemsbedriften må sette kundens behov i fokus og delta i utviklingen av nye teknologiområder. Her må bransjen må kjenne sin besøkelsestid.