Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

ITB Brukerforum Oslo

Integra og Grønn Byggallianse inviterer til ITB Brukerforum Oslo på Pressens Hus 29. februar. Velkommen!

Foto: Pressens Hus.

Kl. 0800-0830 Mingling og frokost

Kl. 0830- 0835 Velkommen ved Integra/ Grønn Byggallianse Roar Smelhus/ Dag Jonny Martinsen

Kl. 0840-0900 Informasjon om prosjektet ved Aspelin Ramm, Geir Teigo

Kl. 0900-0915 Presentasjon av oppgaveforståelsen med forslag til prosjektorg ved HENT og Sveinung Vegum

Kl. 0915- 0930 Mingling

Kl. 0930-1000 HENT sin metodikk for systematisk ferdigstillelse mot NS 6450 ved Sveinung Vegum

Kl. 1000-1015 ITB rollen i grensesnittet mot automasjon og øvrige UE’er. BS- teknikk ved Gunnar Børsand

Kl. 1015-1030 Læring, hva gikk bra og mindre bra? Hvorfor? Utfordringer ved å gjøre eksisterende bygg smarte? Ved Sveinung Vegum/ Kenneth Harstad

Kl. 1030-1100 Befaring 

Kl. 1100 Takk for i dag!