Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

ITB Brukerforum Oslo - Mustad Eiendom

Integra og Grønn Byggallianse inviterer til ITB Brukerforum Oslo. Vertskap er Mustad Eiendom. Se programmet nedenfor.

Program:

Oppmøte kl. 0800-0830 Lilleakerveien 8, Oslo (auditorium) og servering av frokost

Kl. 0830 Velkommen ved Integra og Grønn Byggallianse

Kl. 0840 Prosjektet med utfordringer og gevinster v/Prosjektleder Mustad Eiendom, Alexander Almeland

Kl. 0855 ITB i prosjektet, utfordringer og lærdommer v/ITB ansvarlig i HENT, Sveinung Vegum

Kl. 0910-0940 diskusjoner fasilitert av Roar Smelhus, Integra

Kl. 0940-0955 Pause og mingling

Kl. 0955 Teknisk nett/ leietaker nett/ gjeste nett i ett. 

Bergvarmepumpe, løsningen med lite overflate for boring av brønnpark, med "pure heat" tappevannløsning, og propan som kuldemedie.Teknisk Dashboard og bydelen.

Kl. 1015-1030 Erfaringer, utfordringer, og gevinster. Roar Smelhus fasiliteter en samtale.

Kl. 1030 Befaring Vollsveien 13 H

Kl. 1100 Avsluttes 

Velkommen!