Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

ITB Brukerforum - Ny lufthavn Bodø i regi av Avinor

Integra og Grønn Byggallianse inviterer til ITB Brukerforum med tema ny lufthavn i Bodø i regi av Avinor. Se program og meld deg på!

Foto: Avinor.

ITB Brukerforum i Bodø 20.03. kl. 1000-1400 inkl. felles lunsj kl. 1300-1400.

Brukerforumet er i samarbeid med Marstrand, Nordkontakt og Nelfo Nordland.

Program

Oppmøte kl. 1000

Mingling og kaffe til kl. 1030

Kl. 1030 Velkommen med Integra og Grønn Byggallianse

Kl. 1040-1100 Om prosjektet, v/ Arne Christian Fjelberg, Marstrand 

Kl. 1200 Mingling

Kl. 1100-1115 Grønt skifte- hovedtemaer mot et stort by- og eiendomsprosjekt som Ny Lufthavn Bodø. Integra ved Roar Smelhus

Kl. 1115 Mingling

Kl. 1130- 1145 De store klimagassdriverne som må løses i et bærekraftig by- og eiendomsprosjekt som dette

Kl. 1145-1200 Et bærekraftig resultat oppnås gjennom en bærekraftig start og prosess. Samarbeid og samspill sikrer tilgang til rett kompetanse, fleksibilitet i forhold til utnyttelse av fremtidsteknologier v/Kai H. Kristensen, Marstrand 

Kl. 1210- 1225 Hvordan utnytte eksisterende infrastruktur for å løse energikrisen? Avju, Markus Hansen

Kl. 1225- 1240 Energieffektivisering. Nordkontakt, Andreas Larsen

Kl. 1240-1300 Dialog og oppsummering

Kl. 1300-1400 Felles lunsj og avslutning på dagen