Nelfos Teknologikonferanse 2024

20. mars på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo

Velkommen

Dette blir årets viktigste konferanse i elektrobransjen hvor vi ser på viktige områder som garantert kommer til å prege bransjen i årene fremover. Hvordan skal du ta bedre valg for deg og din bedrift?

Bli med på en dag spekket med nyttige foredrag fra gode foredragsholdere.

Dagen starter med en sesjon om "KI - Kunstig intelligens for elektrobransjen". Her ser vi på hvordan kunstig intelligens effektiviserer byggoptimalisering og prosjektering. Vi får brukererfaring med kunstig intelligens fra bransjeaktører. 

I neste sesjon er temaet "Elektrisk fremdrift". Hvilke teknologier og bruksområder kommer, og hva krever dette av installatørene og bransjen forøvrig?

Dagens tredje tema er "Mikronett og smarte installasjoner". Energifleksibilitet og forskning på solenergi er stikkord for denne bolken.

Dagens siste sesjoner omhandler sikkerhet. DSB gir en oppdatering på elsikkerhetsarbeidet. I sommer slippes ny NEK 700 og mulige endringer i Ekom lov og forskrift; Nkom orienterer. IT-sikkerhet har vært et hett tema, med et hurtigvoksende trusselbilde. Mye går på skytjenester, sikkerhet og teknologivalg. Vi får ekspertråd om hvordan vi bør forholde oss.

Selvsagt står det faglige i første rekke, men det blir det også tid til erfaringsutveksling med gode bransjekolleger, mingling i messeområdet med entusiastiske utstillere. Dagen avsluttes med festmiddag.

 

Meld deg på her

Målgrupper

  • elinstallatører
  • rådgivere
  • faglig ansvarlige
  • saksbehandlere
  • prosjektledere
  • faglærere i elektro
  • jobber hos grossister
  • nettselskaper
  • leverandører
  • og på annen måte jobber med elektroteknikk