Nelfos Teknologikonferanse 2024

20. mars på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo

Program

20. mars

Foreløpig program

09:00 10:00
Registrering
10:00 10:10
Velkommen
Ove Guttormsen åpner konferanse og innleder med elektrobransjens fremtid og samfunnsrolle. Hva vil være de teknologiske driverne i det grønne skiftet og hvordan bør bedriftene posisjonere seg for å være attraktive i fremtiden.
10:10 11:35
#1 AI – kunstig intelligens for elektrobransjen
Åpningsforedrag om AI

Eirik Solheim gir oss et innblikk i AI teknologien som alle snakker om, og hvordan den faktisk fungerer. Hvordan kan denne teknologien påvirke elektrobransjen og hvordan kan bedriftene ta i bruk AI verktøy. Er AI farlig og skummelt?

Den selvprosjekterende ingeniøren

Ingebjørg Foss Dae viser hvordan AI teknologi kan benyttes i elektrobransjen for å løse en rekke oppgaver, spesielt innenfor prosjektering. Du får møte den selvprosjekterende ingeniøren, og høre mer om hva hun kan utrette i et prosjekt.

Smarte varmtvannsberedere

Andre Fjeld vil presentere OSO sin løsning for smart styring av varmtvannsberederen. OSO benytter AI teknologi og skytjenester for å utnytte potensialet som ligger i termisk lagring. Lær mer om hvordan varmtvannsberederen kan bedre spenningskvaliteten i anlegget.

Muligheter innen IoT og AI

Tom Carlsen vil presentere prosjekter hvor IoT samler inn store mengder data om bygninger og hvordan disse brukes av mennesker. Du får høre mer om hvordan Telenor jobber med AI og hvordan AI kan være med på optimalisering av bygg.

En samtale om praktisk bruk av AI

IT ekspert Torgeir Waterhouse vil innlede en samtale om AI teknologi og hvordan denne teknologien kan brukes i elektrobransjen for å løse tekniske utfordringer, og hvordan dette kan endre elektrobransjen.

11:35 12:00
Pause og besøk i utstillingen
12:00 13:00
#2 Elektrisk fremdrift
Ladeløsninger

Ian Bjørn vil gå inn på dagens ladeløsninger i borettslag, og hvilke utfordringer som ligger i disse anleggene. Han vil snakke om hvordan anlegg kan bygges for å møte fremtiden og hvilke standarder som finnes og videreutvikles på området.

Elektriske fritidsbåter og ladeløsninger

Kim André Salbu vil snakke om landstrøm for elbåter og hvilke løsninger og utfordringer som ligger foran oss. Tæring av metaller på båter er et stikkord. Vil båten kunne brukes som et batteri, V2G for båter?

Produkttesting av elbilladere

John Eivind Velure gir oss innsikt i Nkom sin testing av elbilladere, og vil gå nærmere inn på hvorfor og hvordan denne testingen gjennomføres. Han vil også komme inn på nye sikkerhetskrav i radioutstyrsforskriften, og hvordan dette vil påvirke elektrobransjen.

13:00 14:00
Lunsj
14:00 15:00
#3 Mikronett og smarte installasjoner
Valg av vern i mikronett

Magne Holdhus løfter opp de problemstillingene som dukker opp når det skal velges vern i et mikronett. Han vil snakke om ulike scenarier og feilsituasjoner som oppstår i mikronett.

Smarte hus og smarte nett

Fritjof Okkenhaug skal presentere MikroFlex prosjektet og hvordan forbrukerfleksibilitet kan bidra til å løse utfordringer for kunder og nettselskaper. Hvordan kan smarte hus bidra til et mer fleksibelt forbruksmønster?

Forskning på solceller – FME Solar

Erik Marstein presenterer forslag til nytt forskningssenter på sol, FME Solar. Dette forskningsprosjekter vil gå over åtte år og gi ny innsikt på mange områder. Erik vil også gi oss innsikt i IFE sitt pågående forskningsarbeid på sol.

15:00 15:40
#4 Elsikkerhet
Informasjon fra DSB

Jon Eirik informerer om de viktigste sakene hos DSB sin elsikkerhetsavdeling, og hvilke regelverksendringer som kommer.

Informasjon fra Nkom

Svein Roar Jonsmyr informerer om aktuelle saker fra Nkom, og hvilke regelverksendringer som kommer på ekom området. Svein Roar kommer også innom arbeidet med ny NEK 700, hvor han er komitéleder for dette arbeidet.

15:40 16:00
Pause og besøk i utstillingen
16:00 17:00
#5 IT sikkerhet for elektrobedriftene
Nelfo kartlegging av IT sikkerhet

Sindre Enoksen og Torgeir Waterhouse snakker om kartlegging av IT sikkerhet i en elvirksomhet.

Hva bør elektrobedriftene gjøre nå?

Roar Thon og Jon-Steinar S. Hanstad går nærmere inn på hva en elektrobedrift bør gjøre for å ruste egen virksomhet og kunder mot uønskede hendelser.

Avslutning ved Teknologiresepsjonen

Torgeir Waterhouse og Eirik Solheim runder av dagen med en samtale om teknologiutviklingen og dagens foredrag.

17:00 19:00
Mingling og besøk i utstillingen
Servering av forfriskninger. Nelfos samarbeidspartner på IT-sikkerhet, Otte, viser hvordan du kommer i gang med Nelfos kartleggingsverktøy av IT-sikkerheten i egen bedrift (medlemstilbud).
19:00 21:00
Middag
Med forbehold om endringer