Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Integra og Grønn Byggallianse inviterer til ITB Brukerforum Oslo hos VIA i Vika.

Foto: Finn Ståle.

Program:

 • Kl. 0800 - 0830 Mingling og frokost

 • Kl. 0830-0835 Grønn Byggallianse og Integra ønsker velkommen ved Dag Jonny Martinsen og Roar Smelhus 

 • Kl. 0850- 0915 Automatikkansvarlig HRP, Kjell Kristoffersen, forteller om prosjektet med noen spesielle tekniske løsninger;
 • Åpne borehull
 • Co2 varmepumper
 • Trykkholdeventiler fra Belimo på varme- og kjølekurser oppover i sjaktene. Utfordringer har vært IP struktur og dialog med Nettverksleverandør, samt ulike LAN nettverk og porter som skal åpnes

 • Kl. 0915-0930 Thomas Nohre, Siemens deler noen betraktninger rundt funksjonsbeskrivelser for automasjon i dag og fremover

 • Kl. 0930-0945 Pause og mingling 

 • Kl. 1000-1030 Prosjektets ITB ansvarlig fra Itech, Øyvind Sofienlund, forteller oss om hvordan ITB rollen er håndtert i prosjektet, samt hvordan teknikken av automatikk er innlemmet. Spesielt fokus på energibruk og energidata. Muligheter og utfordringer, læring til neste gang?

 • Befaring kl. 1030-1100

 • Kl. 1100 samling slutt