Nedenfor finner du bakgrunn for prøven, retningslinjer og praktisk gjennomføring.

Kvalifikasjonskrav (fek § 7)

Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.

Den som har det faglige ansvaret for bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg, skal oppfylle kravene i første ledd og ha bestått egen prøve administrert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller den direktoratet bemyndiger. Dersom vedkommende ikke har hatt det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg sammenhengende i minst ett av de siste ti årene eller kan dokumentere annen relevant praksis, må vedkommende bestå ny prøve.

Den som har det faglige ansvaret for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg eller små, enkle høyspenningsanlegg, skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev for de aktuelle arbeidsoppgavene og tre års relevant praksis fra de anleggstyper som fagbrevet omfatter.

Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg.

Gjennomføring av prøven

Selve gjennomføringen og godkjenningsordningen administreres av Energi Norge på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb). Prøven består av en kvalifiserende del og en avsluttende del. Kvalifiserende prøve må være bestått før avsluttende prøve kan gjennomføres. Se også Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av elektroinstallatørprøven.

Kvalifiserende del

Nettbasert prøve med varighet på 2 timer som kan gjennomføres på godkjente steder. Prøven er av typen "flervalgstest" med hensikt å avklare hvilken kjennskap kandidaten har til lover, forskrifter og normer som gjelder for den som skal ha det faglige ansvaret.

Omfanget er totalt 100 spørsmål fordelt på 4 ulike kategorier/grupper. For å bestå må minimum 75 av spørsmålene, totalt sett, være riktig besvart.

Avsluttende prøve

Gjennomføres som en skriftlig eksamen med varighet inntil 6 timer (6x60 min). Eksamen gjennomføres normalt en gang pr vår og en gang pr høst på utvalgte steder i Norge. Oversikt over datoer og steder finner du på www.installatorproven.no

Se lovdata for hele forskriften.

Fek inngår i NHO Elektro forskriftsabonnement og kan også bestilles i trykket format i butikken.