Den som skal ha det faglige ansvaret for bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg må ha bestått en egen prøve. Kompetansekravet er gitt i Forskrift om elektroforetak mv. (fek)

1. Kom i gang

Det beste og enkleste tipset å gi deg som skal opp til eksamen er å stille forberedt. Vår erfaring er at utfordringen er å sette av tid til forberedelsene og ha oversikt over temaene du må sette deg inn i. Husk at omfanget i selve eksamen er bredt og at det ikke holder med en rask opplesning 2 uker i forveien. Flere bruker faktisk 2 til 6 måneder på forberedelsene.

Så snart du har satt deg mål om å bestå elektroinstallatørprøven må du snarest lage deg en plan. Skaff deg oversikt over temaer, bøker og regelverk du må sette deg inn i. Lag deg en overordnet tidsramme på hva du skal ha satt deg inn i og til hvilken tid. Tidligere eksamener er perfekt for å se hvor lista ligger. Retningslinjene gir god oversikt over innhold, tematikk og fremgangsmåte.

Husk at du også må søke om å få avlegge elektroinstallatørprøven. Søknadsskjema finner du på www.installatorproven.no - hvor det også fremgår hvilken dokumentasjon som må vedlegges.

2. Kvalifiserende prøve

For i det hele tatt å få lov til å gjennomføre eksamen må du ha bestått den kvalifiserende prøven, som er av typen flervalgstest. Prøven er nettbasert og kan gjennomføres mange steder i landet og har ingen faste datoer, så fremt det er ledig tid på lokalet som kan benyttes.

Bestått kvalifiserende prøve har gyldighetstid ut kalenderåret den er avlagt + utgangen av påfølgende kalenderår.

3. Det nærmer seg eksamen

Uansett om du deltar på et forberedende kurs eller leser på egenhånd er det nå tid for å rette fokus mot selve eksamen. En enkel, men vanlig feil, er å besvare spørsmålene med feil bakgrunn. Husk at sensor bedømmer deg som en faglig ansvarlig, og du må derfor besvare spørsmålene som faglig ansvarlig.

Se over tidligere gitte eksamener, formuler svar, øv på å henvise til regelverk og bruk tid på å slå opp og finne svar. Kjenner du kanskje andre som skal opp til eksamen? Det å lese sammen og sparre hverandre i besvarelser og spørsmålstolkning er en av de mest effektive læringsmetodene.

4. Selve dagen

Det er eksamen og du er nervøs. Selvfølgelig har du ingen grunn til å være nervøs. Du har forberedt deg på dette over lang tid, lest godt, sparret med andre og virkelig fokusert frem til denne dagen. Det du ikke kan til nå er det uansett for sent å sette seg inn i. Ikke bruk natten eller morgenen før på å lese. Ta det med ro, pust ut og still uthvilt til de seks timene selve eksamen tar.

Er du usikker på spørsmålet? Gå til neste og besvar det du kan først. Ikke glem å formulere svarene som faglig ansvarlig.

Nå er det bare å vente på at sensuren foreligger og feire etter at du selvfølgelig har bestått.

Lykke til!

Viktige tips

  • Besvar spørsmålet (det er lett å spore av)
  • Besvar som faglig ansvarlig
  • Still forberedt med skrivesaker og relevante bøker
  • Ta pauser (både i forberedelsestiden og selve eksamenstimene)
  • Spis sunt (banalt, men hodet fungerer best slik)
  • Svar på det du kan først
  • Delta på forberedende kurs
  • Ikke stress
  • Møt i god tid

Tolkning av spørsmål

Dessverre kan det hende at et spørsmål kan tolkes på ulike måter, som igjen betyr forskjellige svar. For å unngå at sensor tolker ditt svar som et svar på noe annet enn spørsmålet er et enkelt tips å flette inn din tolkning i svaret.

Start for eksempel besvarelsen med "Slik jeg forstår spørsmålet, ...", "Slik jeg oppfatter problemstillingen, ...", "Min forståelse er at, ..." osv. På den måten synliggjør du samtidig at spørsmålet kan tolkes på flere måter.

Avgrens svaret

Da du ikke får noen bonuspoeng for avsporinger er det viktig at du svarer på selve spørsmålet. Korte og konkrete svar er alltid best.