Publikasjoner

7 resultater

Type dokument
Velg område
7 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. 3 verktøy for solceller i landbruket

  Nelfo har i samarbeid med Norges Vel utviklet tre verktøy for anskaffelse og installasjon av solcelleanlegg i landbruket.

 2. Endelig rapport om utbygging av solkraft

  I august lanserte NBBL, Nelfo og Solenergiklyngen en rapport utarbeidet av Multiconsult som viste at det er mulig å få til 8 TWh solkraft innen 2030 uten store nettinvesteringer. Etter lanseringen på Arendalsuka har rapporten vært på høring og nå er endelig rapport tilgjengelig.

 3. Lønnsomhetsveileder - solceller i landbruket

  Veilederen gir en guide til hvilke forhold og designvalg som påvirker lønnsomheten i et solcelleanlegg, og det presenteres en beregning av lønnsomhet for et konkret solcelleanlegg på et eksempelgårdsbruk.

 4. Solenergiveileder for brann- og redningsvesen

  Nelfo har, i samarbeid med Drammensregionens brannvesen IKS og Solenergiklyngen, utviklet en veileder med formål å gi en praktisk tilnærming til solenergianlegg for brann- og redningsvesen.

 5. Teknisk veileder - Installasjon av solcelleanlegg

  I denne reviderte versjonen (10. februar 2023) kan man nå oppdatere seg på alle typer solcelleanlegg: solparker, off-grid, landbruk, bolig og industri/næring. I tillegg er det lagt til en del utfyllende stoff i alle kapitler + endringer som følge av ny NEK400.

 6. Virkemidler for 8 TWh solkraft innen 2030

  Solkraft kan endre hvordan vi forholder oss til strømproduksjon, og gjør det mulig for eiere av boliger, yrkesbygg, kommuner, industri og landbruket å bli egne kraftprodusenter.