Ledning – Terminering og valg av kabler og ledere

Dette kurset gir deg innsikt i hvilke spørsmål du skal stille deg selv og produsentene når du velger kabler og ledere, hva du skal benytte de til og hvilket termineringsutstyr du velger for disse.


Terminering er en av de viktigste oppgavene du gjør i en installasjon.
Kurset gir deg innsikt i hvilke spørsmål du skal stille deg selv og produsentene når du velger kabler og ledere, hva du skal benytte de til og hvilket termineringsutstyr du velger for disse. Vi ser på forskjellen mellom ledere av kobber og aluminium, forskjeller vi må tenke på når vi velger PVC eller PEX isolerte kabler og noen momenter rundt selve termineringen.