Næringsbygg forsikring

En næringsbyggforsikring skal gi best mulig dekning ved skade. Forutset­ningen er at forsikringen tar med alle forhold ved skade på bygget ditt.

Vår næringsbyggforsikring gir deg god dekning på alle vesentlige punkter ved bygningsskade. Enten det er lagring og destruksjon av miljøfiendtlige rester av forsikrede ting eller tapt husleieinntekt hvis du leier ut.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.
  • Espen Bentsen
  • Forsikringsmegler
  • Thomas Solli
  • Forsikringsmegler