Gruppeliv

Bransjen har etterspurt gruppelivsforsikring for sine ansatte. Dette er et forsikringstilbud som er mye billigere å kjøpe gjennom kollektive ordninger enn privat. Dekningen er basert på enkelhet, og det er heller ikke nødvendig med helseattest for å tegne forsikringen.

NHO Elektro sin gruppelivsforsikring endret aldersgrense fra og med 2017 og går nå til 70 år, tidligere var det 67 år. Det er ingen avtrapping for alder og ingen krav til helseerklæring.

Gruppelivsforsikringen gir meget gunstig premiebeløp på alle dekningsalternativer. Det er ingen samordning mellom gruppelivsdekningen og yrkesskadedekningen.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.
  • Thomas Solli
  • Forsikringsmegler
  • Espen Bentsen
  • Forsikringsmegler