Foreslår å endre skatt på solstrøm

Publisert

Gjennomslag for Nelfo: SV, med støtte fra Høyre, foreslår nå å endre reglene for skatt på solstrøm etter innspill fra Nelfo. – Vi ser at skatt på solstrøm reduserer folks vilje til å investere i solcelleanlegg, sier Andreas Strømsheim-Aamodt.

Rett før jul sa Nelfo tydelig ifra at skatt på salg av overskuddsstrøm var nok et hinder for å nå målet om at vi om 6 år skal produsere 8 TWh solstrøm. I 2023 ble det produsert omlag 0,5 TWh.

Les mer: Feil å skattlegge solstrøm

Tall fra Solenergiklyngen viser at antallet solcelleinstallasjoner ved inngangen til denne vinteren har falt med 66 prosent sammenlignet med høsten 2022, hvorav privatmarkedet har nærmest stoppet helt opp. Trolig er det flere årsaker til dette, men de viktigste inkluderer fallende kraftpriser, kutt i Enovas støtte til solcelleinstallasjoner og ikke minst regjeringens omfattende subsidiering av husholdningenes strømforbruk gjennom strømstøtten.

Nelfos utspill resulterte i stor oppmerksomhet om saken. SV har utarbeidet et lovforslag (dok 8-forslag) om at energiproduksjon som er lavere enn årsforbruket i boligen skal være skattefri. Forslaget har allerede mottatt støtte fra Høyre forkant av at lovforslaget skal behandles i Stortinget.

- Vi er positive til forslaget som nå har vært på høring og mener at dette er veien å gå hvis vi skal nå målene om å produsere mer fornybar energi. I vårt høringsinnspill argumenterer vi imidlertid for en enklere og mindre rigid avgrensing av skattefritaket, sier Andreas Strømsheim Aamodt, næringspolitisk fagsjef i Nelfo.

Derfor har Nelfo anbefalt disse alternative eller supplerende endringene i forslaget som nå har vært på høring:
  • Skattlegging av private husholdninger, borettslag, sameier og gårdsbruk som selger deler av egenproduserte strøm, bør ikke skattlegges i påvente av den pågående helhetlige vurdering av barrierer og incentiver som skal sikre realisering av 8 TWh solkraft innen 2030.
  • Det bør innføres et unntak for kapitalbeskatning av privatpersoner og gårdsbruk som selger egenprodusert strøm for inntekter under 50 000 kroner per skatteår.
  • Det bør innføres et unntak for kapitalbeskatning av privatpersoner og gårdsbruk som selger egenprodusert strøm fra anlegg med en samlet produksjonskapasitet på 30 kWp.
  • Overskuddsstrøm som går til lokalt forbruk via delingsordning som er registrert hos nettforetaket bør ikke være skattepliktig.